Nieuws

11 oktober 2021
Webinar waterstof backbone en hergebruik leidingen vrijdag 15 oktober

Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat en Hynetwork Services organiseren op vrijdag 15 oktober van 11.00 tot 13.00 uur een webinar over de ontwikkeling van een landelijk transportnet voor waterstof. In het webinar zal een terugkoppeling worde ...

7 oktober 2021
CBS brengt transport via buisleidingen in kaart

Het CBS heeft het initiatief genomen voor een nieuwe statistiekrapportage over deze vervoersmodaliteit waaraan Velin en haar leden medewerking hebben verleend.

22 september 2021
Process Safety congres Dordrecht - 1 oktober 2021

Deze week kreeg de organisatie van het Dordrecht Process Safety congres het goede nieuws dat op 1 oktober het congres veilig mag plaatsvinden met de Corona check app. Hier komen de technical safety specialisten en managers van bedrijven die processen ...

26 juli 2021
Verkenning thema veiligheidsbeleving van vervoer van gevaarlijke stoffen

Begin 2021 heeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een memo opgeleverd waarin is verkend wat onderzoek naar het thema veiligheidsbeleving kan betekenen voor het domein vervoer van gevaarlijke stoffen. Inzicht wordt gegeven in de ...

12 juli 2021
Save the date: Kabel- en leidingendag op 25 november 2021

Op 25 november 2021 vindt de kabel- en leidingendag plaats die wordt georganiseerd door het Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs van de Radboud Universiteit Nijmegen (CPO) en de Stichting Leerstoel Onteigeningsrecht. Tijdens deze dag worde ...

5 juli 2021
Circulaire windturbines bij risicovolle bedrijven

Velin en enkele van haar leden zijn betrokken geweest bij de Circulaire windturbines bij risicovolle bedrijven, georganiseerd door I&W. De ingebrachte reacties op die internetconsultatie zijn hier te lezen.