13 december 2021

Buisleidingen. Logisch voor onze logistiek

Buisleidingen onder de grond zijn ideaal voor vervoer van grote hoeveelheden stoffen. Ze zijn misschien onzichtbaar, maar buisleidingen zijn veilig, betrouwbaar en onmisbaar voor een duurzame toekomst. Naast het vervoer over de weg, het water en het spoor vervult het een belangrijke rol in de logistiek van Nederland. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft (in samenwerking met VELIN) in dat kader een animatie laten maken van anderhalve minuut om een indruk te geven van de potentie van buisleidingtransport. U kunt hieronder de animatie bekijken: