1 maart 2022

Onderzoek Samen zonder schade gereed; digitale lunchlezing 24 maart (ook te volgen tijdens Velin workshop van 24 maart)

Het Centrum Ondergronds Bouwen laat weten dat het onderzoek Samen zonder schade gereed is. In dit project is het gedrag van de betrokkenen in de graafketen geanalyseerd (niet de wetten, regels, richtlijnen en stappenplannen) om graafschade te gaan voorkomen met een cultuurverandering: van moeten naar willen. De bevindingen van de gedragswetenschapper zijn vertaald in concrete adviezen en ontwikkelvoorstellen voor alle stakeholders.

Natuurlijk staat alles uitgebreid beschreven in de rapportage die te vinden is op de kennisbank (www.cob.nl/kennisbank of www.cob.nl/samenzonderschade). Mocht u dat lezen te veel moeite vinden maar wél benieuwd zijn naar het onderzoek, dan kunt u aanschuiven bij de digitale lunchlezing op donderdag 24 maart, van 12.00 tot 13.00 uur. In een klein uurtje wordt u dan bijgepraat. U kunt zich aanmelden d.m.v. een reactie op deze e-mail (manon.bouwer@cob.nl). Tijdens de lunchlezing kunt u ook laten weten of u betrokken wilt worden bij de vervolgstappen die gezet gaan worden.