Calamiteitenmelding

Calamiteitenmelding

Veiligheid staat bij de VELIN centraal. Incidenten met ondergrondse transportleidingen met een gevaarlijke inhoud óf in de directe nabijheid daarvan moeten worden gemeld bij de bevoegde gezaghebbende (overheids)instanties. Op deze pagina treft u hoe de Noodprocedure bij het Kadaster werkt, hoe u een KLIC Online melding doet en hoe u de VELIN-leden in geval van een calamiteit telefonisch kunt bereiken.

Meldprocedure Kadaster

Meldingen van incidenten met of in de directe nabijheid van ondergrondse transportleidingen en het opvragen van gegevens ingeval van incidenten lopen via het KLIC-meldpunt van het Kadaster. Voor het melden van incidenten dient u het meld- en informatienummer 0800-0080 te gebruiken. Tijdens kantooruren handelen Kadaster-medewerkers uw melding af en buiten kantooruren schakelt dit automatisch over naar operators van een 24x7 callcentre. Alle meldkamers van de brandweer zijn hierover in een gezamenlijke brief van het Kadaster en de VELIN op de hoogte gebracht.

KLIC Online

Iedereen die machinale graafwerkzaamheden gaat of laat verrichten, is wettelijk verplicht dit van te voren te melden bij het Kadaster. Dit heet een Graafmelding. Na de melding ontvangt u digitaal informatie over de plek van ondergrondse kabels en leidingen welke u gebruikt om zorgvuldig te kunnen graven. De kabel- en leidinginformatie moet op locatie aanwezig zijn als de graafwerkzaamheden plaatsvinden. De Graafmelding kunt u uitvoeren via KLIC Online. Meer informatie is te vinden bij het Kadaster.

Overzicht leidingstroken

Hierbij treft u een overzicht Leidingstroken Nederland aan.

Calamiteitennummers leden

Bekijk voor alle contactinformatie de VELIN ledenlijst.