Disclaimer

Disclaimer

Deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De VELIN is niet aansprakelijk voor enige directe dan wel indirecte schade, ontstaan door het gebruik van deze site of informatie daarvan, alsmede van websites waarnaar wordt verwezen. Aan de inhoud van deze site kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend, noch op de inhoud aanspraken worden gemaakt.
 
© Copyright 2009-2019 alle rechten voorbehouden.