Nieuws

22 maart 2024
Dordrecht Process Safety Congres

Op 15 mei a.s. vindt het 9e Dordrecht Process Safety Congres plaats. Velin leden krijgen 25% korting!

18 maart 2024
Evaluatie IL&T Toezicht 2023

De inspectie van 2023 stond in het teken van toezicht op "Buiten gebruik stellen en verwijderen van leidingen". De inspectie constateert dat de stand van naleving in de branche goed is. Daarnaast geeft de inspectie een aantal aanbevelingen.

5 maart 2024
Een duurzaam energiesysteem

Met Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft een handzaam overzicht gepubliceerd van het duurzaam energiesysteem van de toekomst, inclusief het gebruik van buisleidingen.

1 maart 2024
"Gouden kansen voor groene ammoniak"

Het ISPT publiceerde onlangs een artikel over de toekomst van groene ammoniak. De import hiervan zal enorm stijgen, volgens deze prognoses gaan we in Nederland van 1 miljoen ton import naar 50 miljoen ton in 20250. Zowel import, transport als gebruik ...

21 februari 2024
Rapport Verkenning behoefte Buisleidingen vervoer

In opdracht van MinIenW is een rapport uitgebracht naar de kansen en mogelijkheden voor vervoer van gevaarlijke stoffen per buisleiding.

22 januari 2024
Publicatie I&W over buisleidingtransport van waterstofdragers

Onlangs heeft Antea in opdracht van MinIenW een rapport uitgebracht over buisleidingtransport van watertstofdragers (Ammoniak). Een aantal leden van Velin heeft hieraan meegewerkt.