Nieuws

30 april 2020
Vacature Directeur Velin (ZZP-verband)

In verband met het geplande vertrek per 1 oktober 2020 van de huidige directeur, zijn wij op zoek naar een nieuwe directeur. De nieuwe directeur zal de ingezette lijn van de vereniging, waarbij de focus onder andere ligt op een veilige en ongestoorde ...

22 april 2020
Per 1 april 2020 Safeti-NL versie 8 wettelijk voorgeschreven rekenpakket in Revi en Revb

Met ingang van 1 april j.l. is Safeti-NL versie 8 het wettelijk voorgeschreven rekenpakket geworden in de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) en de Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb).

8 april 2020
VELIN ledenactiviteiten 2020 uitgesteld in verband met coronavirus

Voor dit jaar stonden een tweetal workshops gepland (26 maart j.l. en 8 oktober a.s.) en een Algemene ledenvergadering op 16 april. Daarnaast stonden er nog een aantal vergaderingen op stapel voor de werkgroepen BEVB en Schadepreventie. Hiervan waren ...

8 april 2020
Invoering CROW 500 in de gehele graafketen. Bereidt u voor!

De CROW 500 richtlijn “Schade voorkomen aan kabels en Leidingen” is op 2 november 2016 tijdens een bijeenkomst van het KLO gepresenteerd. Bij de presentatie hebben de ketenpartijen, waaronder ook VELIN, afgesproken om de richtlijn per 1 januari 202 ...

17 maart 2020
Dordrecht Process Safety congres verplaatst naar 15 september 2020

Het Dordrecht Process Safety congres is verplaatst van 13 mei naar dinsdag 15 september, met de verwachting dat na de zomer dit evenement weer met enthousiasme bezocht kan worden.

12 februari 2020
Process Safety congres Dordrecht - 13 mei 2020

Op woensdag 13 mei vindt het landelijke Process Safety congres plaats in Dordrecht. Ook dit jaar verwacht men weer ruim 300 technical safety specialisten en managers van BRZO achtige bedrijven, die ervaring uitwisselen en komen netwerken om daarmee d ...