Nieuws

5 juli 2021
Circulaire windturbines bij risicovolle bedrijven

Velin en enkele van haar leden zijn betrokken geweest bij de Circulaire windturbines bij risicovolle bedrijven, georganiseerd door I&W. De ingebrachte reacties op die internetconsultatie zijn hier te lezen.

24 juni 2021
Process Safety congres Dordrecht - 15 september 2021

Op 15 woensdag september 2021 vindt het Dordrecht Process Safety congres voor de 6e keer plaats. Dit evenement lijkt weer veilig plaats te mogen vinden en de organisatie hoopt dat u er ook naar uitkijkt elkaar weer te ontmoeten, te spreken en samen t ...

17 juni 2021
Studie Havenbedrijf Rotterdam en RRP naar Delta Corridor-buisleidingen tussen Nederland en Duitsland

Het Havenbedrijf Rotterdam en de Rotterdam Rijn Pijpleiding Maatschappij (RRP) hebben deze week bekend gemaakt te starten met een gezamenlijke haalbaarheidsstudie voor de ontwikkeling en aanleg van buisleidingen voor verschillende productstromen tuss ...

16 juni 2021
Incidentenrapportage 2020

VELIN heeft de zestiende rapportage over incidenten met transportleidingen bestemd voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gepubliceerd. De rapportage is gebaseerd op een enquête die jaarlijks wordt uitgevoerd onder VELIN-leden.

25 februari 2021
IFV: Webinar Veilige Energietransitie Live: Waterstof | 5 maart

Op 5 maart aanstaande organiseert IFV (Instituut voor Fysieke Veiligheid) in samenwerking met Brandweer Nederland een webinar 'Veilige Energietransitie Live' over waterstof.

28 januari 2021
Uitnodiging tweede stakeholderbijeenkomst Programma Energiehoofdstructuur op 5 februari 2021

Op 5 februari aanstaande wordt er door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een tweede stakeholdersbijeenkomst georganiseerd. Voor meer inhoudelijke informatie en aanmelding verwijzen wij u naar bijgaand bericht.