Nieuws

20 december 2023
Vervoer gevaarlijke stoffen. Leren van incidenten.

Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar Veiliger vervoer van gevaarlijke stoffen, door te leren van (bijna-) incidenten. Buisleidingen zijn geen onderdeel geweest van het onderzoek, maar het is wel interessant voor Velin leden. De samenvatting en vo ...

14 december 2023
Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) december 2023

Velin werd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat op de hoogte gebracht, dat het dreigingsbeeld terrorisme in Nederland is verhoogd van 3 (aanzienlijk) naar 4 (substantieel). Dit is op basis van het gepubliceerde dreigingsbeeld van d ...

8 december 2023
Velin: "GeoSaFence" Safety Deal

Ontwerper Saeid Asadollahi (PDEng TU Twente) heeft de afgelopen jaren in samenwerking met Velin, haar leden en zijn huidige werkgever Witteveen + Bos de tool steeds verder ontwikkeld. Het zal de branche helpen in het voorkomen van graafschades, zodat ...

27 november 2023
Velin Infographic Incidenten 2022

Velin Infographic Incidenten 2022 Velin rapporteert jaarlijks over het aantal incidenten bij de Velin leden. Het aantal ongevallen en ernstige incidenten is onverminderd laag (nul in 2022). Ook het aantal overige incidenten met beperkte schade la ...

17 oktober 2023
Ontwerpbesluit | Windturbines leefomgeving

Ontwerpbesluit | Windturbines leefomgeving Van 12 oktober tot en met 22 november 2023 kunt u een zienswijze indienen over de ontwerpwindturbinebepalingen en het bijbehorende plan-MER. Ontwerpwindturbinebepalingen leefomgeving en milieueffectrappo ...

3 oktober 2023
20 jarig bestaan Pipeliner

Dit jaar bestaat Pipeliner 20 jaar. Daarom wordt op 9 november a.s. een Symposium georganiseerd. Het symposium wordt georganiseerd in samenwerking met de gemeente Rotterdam, niet toevallig in “de maand van de ondergrond”. Voor meer informatie k ...