19 november 2020

Save the date: stakeholderbijeenkomst energie-infrastructuur op 9 en 10 december 2020

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat houdt op 9 en 10 december van 9:30 uur tot 12:00 uur een stakeholdersbijeenkomst over energie-infrastructuur. Lees hieronder het volledige bericht vanuit het ministerie.

***********

SAVE THE DATE

Het klimaatakkoord vraagt om genoeg duurzame energie, een duurzame industrie en voldoende infrastructuur die passend is ingepast. Deze ambitie vraagt regie om te realiseren.

Graag nodigen we u uit voor een gecombineerde stakeholderbijeenkomst vanuit drie beleidsprogramma’s, die betrekking hebben op energie-infrastructuur en vanuit het Ministerie voor Economische Zaken gecoördineerd worden. Omdat de stakeholders, thema’s en timing van deze programma’s zo vergelijkbaar zijn, proberen we u zoveel mogelijk gezamenlijk te betrekken en te informeren. De bijeenkomst zal bestaan uit een plenair gedeelte, gevolgd door break-out sessies vanuit de verschillende programma’s:

  • Programma Energiehoofdinfrastructuur;
  • Programma Infrastructuur Duurzame Industrie;
  • Verkenning Aanlanding Wind op Zee.

U kunt op basis van uw regio kiezen tussen 2 data:
1.    Woensdag 9 december van 9:30u tot 12:00u: Noord (Noord-Holland, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland)
2.    Donderdag 10 december van 9:30u tot 12:00u: Zuid (Zeeland, Brabant, Limburg, Utrecht, Flevoland, Zuid-Holland)

Deze uitnodiging is een save the date. Het volledige programma volgt eind november. Mocht u van te voren al vragen hebben of suggesties voor bespreekpunten tijdens de bijeenkomst, dan ontvangen wij die heel graag.

Aanmelden
De doelgroep van de bijeenkomst is gericht op mensen die vanuit professioneel oogpunt bezig zijn met energie-infrastructuur of omdat u eerder heeft deelgenomen aan een landelijke of regionale bijeenkomst over dit onderwerp. 

We vernemen graag of u aanwezig kunt zijn. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar energieinfra@minezk.nl onder vermelding van uw naam en organisatie. Ook kunt u aangeven naar welk beleidsprogramma uw interesse uitgaat.