Laatste nieuws

bekijk al het nieuws
6 januari 2022
Risicomanagement zit in het DNA van een transportbuisleidingeigenaar

Door het Vakblad Asset Management is Klaas Winters (directeur Velin) gevraagd om een bijdrage te leveren aan het themanummer over risicomanagement. Na de gedrukte uitgave is deze uitgave nu ook online in te zien en wijzen we je graag op zijn bijdrage ...

13 december 2021
Buisleidingen. Logisch voor onze logistiek

Buisleidingen onder de grond zijn ideaal voor vervoer van grote hoeveelheden stoffen. Ze zijn misschien onzichtbaar, maar buisleidingen zijn veilig, betrouwbaar en onmisbaar voor een duurzame toekomst. Naast het vervoer over de weg, het water en het ...

9 december 2021
Handreiking plaatsing zonneweide nabij een stalen buisleiding

Als gevolg van de energietransitie komen er in ons land steeds meer zonneweiden. Bij de plaatsing van deze zonneweiden is het belangrijk om rekening te houden met het effect dat ze kunnen hebben op de corrosiebescherming van nabijgelegen stalen buisl ...

bekijk al het nieuws

Calamiteitenmelding

Meldingen van incidenten met of in de directe nabijheid van ondergrondse transportleidingen en het opvragen van gegevens ingeval van incidenten lopen via het KLIC- meldpunt van het Kadaster.

lees meer