Laatste nieuws

bekijk al het nieuws
22 januari 2024
Publicatie I&W over buisleidingtransport van waterstofdragers

Onlangs heeft Antea in opdracht van MinIenW een rapport uitgebracht over buisleidingtransport van watertstofdragers (Ammoniak). Een aantal leden van Velin heeft hieraan meegewerkt.

20 december 2023
Vervoer gevaarlijke stoffen. Leren van incidenten.

Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar Veiliger vervoer van gevaarlijke stoffen, door te leren van (bijna-) incidenten. Buisleidingen zijn geen onderdeel geweest van het onderzoek, maar het is wel interessant voor Velin leden. De samenvatting en vo ...

14 december 2023
Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) december 2023

Velin werd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat op de hoogte gebracht, dat het dreigingsbeeld terrorisme in Nederland is verhoogd van 3 (aanzienlijk) naar 4 (substantieel). Dit is op basis van het gepubliceerde dreigingsbeeld van d ...

bekijk al het nieuws

Calamiteitenmelding

Meldingen van incidenten met of in de directe nabijheid van ondergrondse transportleidingen en het opvragen van gegevens ingeval van incidenten lopen via het KLIC- meldpunt van het Kadaster.

lees meer