Laatste nieuws

bekijk al het nieuws
26 juli 2021
Verkenning thema veiligheidsbeleving van vervoer van gevaarlijke stoffen

Begin 2021 heeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een memo opgeleverd waarin is verkend wat onderzoek naar het thema veiligheidsbeleving kan betekenen voor het domein vervoer van gevaarlijke stoffen. Inzicht wordt gegeven in de ...

12 juli 2021
Save the date: Kabel- en leidingendag op 25 november 2021

Op 25 november 2021 vindt de kabel- en leidingendag plaats die wordt georganiseerd door het Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs van de Radboud Universiteit Nijmegen (CPO) en de Stichting Leerstoel Onteigeningsrecht. Tijdens deze dag worde ...

5 juli 2021
Circulaire windturbines bij risicovolle bedrijven

Velin en enkele van haar leden zijn betrokken geweest bij de Circulaire windturbines bij risicovolle bedrijven, georganiseerd door I&W. De ingebrachte reacties op die internetconsultatie zijn hier te lezen.

bekijk al het nieuws

Calamiteitenmelding

Meldingen van incidenten met of in de directe nabijheid van ondergrondse transportleidingen en het opvragen van gegevens ingeval van incidenten lopen via het KLIC- meldpunt van het Kadaster.

lees meer