Laatste nieuws

bekijk al het nieuws
27 november 2023
Velin Infographic Incidenten 2022

Velin Infographic Incidenten 2022 Velin rapporteert jaarlijks over het aantal incidenten bij de Velin leden. Het aantal ongevallen en ernstige incidenten is onverminderd laag (nul in 2022). Ook het aantal overige incidenten met beperkte schade la ...

17 oktober 2023
Ontwerpbesluit | Windturbines leefomgeving

Ontwerpbesluit | Windturbines leefomgeving Van 12 oktober tot en met 22 november 2023 kunt u een zienswijze indienen over de ontwerpwindturbinebepalingen en het bijbehorende plan-MER. Ontwerpwindturbinebepalingen leefomgeving en milieueffectrappo ...

3 oktober 2023
20 jarig bestaan Pipeliner

Dit jaar bestaat Pipeliner 20 jaar. Daarom wordt op 9 november a.s. een Symposium georganiseerd. Het symposium wordt georganiseerd in samenwerking met de gemeente Rotterdam, niet toevallig in “de maand van de ondergrond”. Voor meer informatie k ...

bekijk al het nieuws

Calamiteitenmelding

Meldingen van incidenten met of in de directe nabijheid van ondergrondse transportleidingen en het opvragen van gegevens ingeval van incidenten lopen via het KLIC- meldpunt van het Kadaster.

lees meer