1 maart 2022

Workshop Strategische Samenwerking Water- en Netbeheerders ‘Bespaar kosten bij leidingen in dijken’ op 22 maart 2022

Workshop Strategische Samenwerking Water- en Netbeheerders  ‘Bespaar kosten bij leidingen in dijken’ op 22 maart 2022

Graag wijzen wij je op de Workshop van de Strategische Samenwerking Water- en Netbeheerders (SSWN), getiteld ‘Bespaar kosten bij leidingen in dijken’ op 22 maart 2022. Velin is ook betrokken bij het SSWN. Informatie over de digitale bijeenkomst van 22 maart als ook informatie hoe aan te melden is in onderstaand bericht van de SSWN terug te vinden.

+++++++++++++++++++++++++

De Strategische Samenwerking Water- en Netbeheerders (SSWN, actief per 1/1/2021) is op stoom! Graag informeren we je over onze activiteiten en opbrengsten.

Wat vooraf ging
Velen van jullie waren eind 2020 aanwezig bij het online eindsymposium van de Project Overstijgende Verkenning Kabels & Leidingen. De POV K&L droeg het stokje over aan Yolande van der Meulen, directeur bij waterschap Rivierenland en voorzitter van de SSWN. De SSWN vormt een belangrijke verbinding tussen water- én netbeheerders. Yolande vervult haar rol namens alle waterschappen, samen met vijf directeuren vanuit de verschillende werelden van water- en netbeheerders, waarmee ook koepels als Netbeheer Nederland, Velin en Vewin zijn vertegenwoordigd.

Doelen SSWN in het kort

 • Stimuleren samenwerking water- en netbeheerders
 • Bieden overschrijdende oplossingen op basis van praktijkcasussen
 • Overdragen kennis en expertise

Praktijkcasussen
Vanaf de start zijn we begonnen met het begeleiden van praktijkcasussen die vanuit water- en netbeheerders zijn ingebracht. De behoefte uit de praktijk is leidend voor de activiteiten van de SSWN. We maken hierbij weer dankbaar gebruik van ons netwerk en de inzet van topexperts. De resultaten uit de praktijkcasussen vertalen we zoveel mogelijk naar een generieke werkwijze.

Een mooi voorbeeld van een praktijkcasus is de kadeversterking Steendam-Tjuchem in het gebied van waterschap Hunze en Aa’s. In deze regionale waterkering liggen diverse kruisende gasleidingen van de Gasunie en de Nederlandse Aardolie Maatschappij. Volgens de vigerende veiligheidseisen zouden kostbare maatregelen nodig zijn.

Met de SSWN als aanjager zijn de partijen gezamenlijk aan de slag gegaan. Door gebruik van kennis uit de POV K&L is een interim methodiek ontwikkeld en toegepast. De werkwijze is hierbij van grof naar fijn. Dit heeft in korte tijd geleid tot een gedragen oplossing waarbij geen aanpassingen aan de leidingkruisingen meer nodig zijn.
Een significante maatschappelijke kostenbesparing en toonbeeld van duurzaamheid!

Workshop ‘Bespaar kosten bij leidingen in dijken’ op 22 maart 2022
De SSWN organiseert samen met De Innovatieversneller van het Hoogwaterbeschermingsprogramma een workshop op 22 maart in de vorm van een online Kennis en Innovatiecafé. We praten je bij over onze producten en horen graag hoe jij daar baat bij kan hebben. Een tipje van de sluier:

 • Gebruik maken van leidingfaalkansen
  Bij een beoordeling van leidingen in en bij waterkeringen spelen leidingfaalkansen een belangrijke rol. Gebruik maken van leidingfaalkansen voorkomt onnodige maatregelen.
   
 • Toepassing filters voor parallel gelegen leidingen in dijken
  Filters zijn eenvoudige rekenregels waarmee zonder complexe berekeningen wordt bepaald of de effecten van parallelle gas- en waterleidingen in en bij een primaire waterkering toelaatbaar zijn. Dit bespaart tijd en geld.
   
 • Interim methodiek integrale faalkansanalyse
  De interim methodiek is voor het eerst toegepast voor gastransportleidingen met kistdam in een regionale waterkering (zie hierboven). We lichten de aanpak toe. Ook voor andere soort leidingen en voor primaire keringen is de interim methodiek kansrijk.

Het volledige programma, de sprekers en mogelijkheid tot aanmelden vind je hier. Napraten kan tijdens de virtuele netwerkborrel om 17.00 uur.

Tot slot
Vanuit de SSWN benutten we graag ook jouw kennis en ervaring.

Heb je vragen of suggesties? Mail ons dan: sswn@wsrl.nl