5 juli 2021

Circulaire windturbines bij risicovolle bedrijven

Velin en enkele van haar leden zijn betrokken geweest bij de Circulaire windturbines bij risicovolle bedrijven, georganiseerd door I&W. In de gesprekken is bijgaande notitie besproken. Daarna heeft I&W een internetconsultatie ingesteld die eind juni is afgerond. De ingebrachte reacties op die internetconsultatie zijn hier te lezen.