Nieuws

1 maart 2022
Workshop Strategische Samenwerking Water- en Netbeheerders ‘Bespaar kosten bij leidingen in dijken’ op 22 maart 2022

Workshop Strategische Samenwerking Water- en Netbeheerders ‘Bespaar kosten bij leidingen in dijken’ op 22 maart 2022.

1 maart 2022
Onderzoek Samen zonder schade gereed; digitale lunchlezing 24 maart (ook te volgen tijdens Velin workshop van 24 maart)

Het Centrum Ondergronds Bouwen laat weten dat het onderzoek Samen zonder schade gereed is. In dit project is het gedrag van de betrokkenen in de graafketen geanalyseerd (niet de wetten, regels, richtlijnen en stappenplannen) om graafschade te gaan vo ...

28 februari 2022
Kamerbrief over aanpak project Delta Corridor

Minister Jetten (Klimaat en Energie) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de aanpak project Delta Corridor. De Delta Corridor beoogt ondergronds transport van duurzame energiedragers en (circulaire) grondstoffen tussen Rotterdam, Venlo, Moerdijk, ...

6 januari 2022
Risicomanagement zit in het DNA van een transportbuisleidingeigenaar

Door het Vakblad Asset Management is Klaas Winters (directeur Velin) gevraagd om een bijdrage te leveren aan het themanummer over risicomanagement. Na de gedrukte uitgave is deze uitgave nu ook online in te zien en wijzen we je graag op zijn bijdrage ...

13 december 2021
Buisleidingen. Logisch voor onze logistiek

Buisleidingen onder de grond zijn ideaal voor vervoer van grote hoeveelheden stoffen. Ze zijn misschien onzichtbaar, maar buisleidingen zijn veilig, betrouwbaar en onmisbaar voor een duurzame toekomst. Naast het vervoer over de weg, het water en het ...

9 december 2021
Handreiking plaatsing zonneweide nabij een stalen buisleiding

Als gevolg van de energietransitie komen er in ons land steeds meer zonneweiden. Bij de plaatsing van deze zonneweiden is het belangrijk om rekening te houden met het effect dat ze kunnen hebben op de corrosiebescherming van nabijgelegen stalen buisl ...