Nieuws

6 juli 2023
Onderzoekspublicatie: Efficiënter gebruik buisleidingstraten

Onlangs is nieuw onderzoek gepubliceerd over de kansen van buisleidingen. De Rijksoverheid wil de kennis over wat er ruimtelijk mogelijk is met buisleidingen beter in kaart hebben om haar rol beter te kunnen invullen. Veel kennis is wellicht bij indi ...

20 juni 2023
Terugblik workshop Security 15 juni 2023

We kijken terug op een zeer geslaagde workshop Security van 15 juni. Ernest Wiersma, Corporate Advisor Security and Crisismanagement bij Gasunie, hield een boeiend verhaal naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne welke het werk van Gasunie sterk beï ...

12 juni 2023
Delta Rhine Corridor. Update

Het project Delta Rhine Corridor is gestart met de kennisgeving van het voornemen en de participatie. Van vrijdag 26 mei tot en met zaterdag 6 juli 2023 ligt het voornemen en voorstel voor project ter inzage.

12 juni 2023
130 initiatiefnemers uit bouwsector presenteren nieuwe online tool: de ILS Configurator

Een groep van 130 initiatiefnemers in de ontwerp-, bouw- en technieksector lanceerde vandaag de ILS Configurator in het Bouwhuis in Zoetermeer. De eerste open source online tool, waarmee iedere partij in de bouwketen eenvoudig en uniform een Informat ...

12 juni 2023
CBS uitvraag 2022

In de onlangs gehouden ALV heeft het CBS een constructieve toelichting gegeven bij het belang van goede data voor de goederenstroom via transportbuisleidingen. Bovendien is er extra informatie te vinden op de site van het CBS. De waarneemperiode voor ...

10 mei 2023
Register Externe Veiligheid

Als onderdeel van de Omgevingsweg wordt in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het Register Externe Veiligheid (REV) gebouwd.