Nieuws

11 september 2019
28 november 2019 congres transportleidingen

NEN organiseert op donderdag 28 november 2019 in samenwerking met de gemeente Rotterdam een congres over Transportleidingen, waarbij de nieuwe NEN 3650 reeks uitgebreid aan bod komt. De toekomstbestendige inrichting en het gebruik van de schaarse o ...

11 september 2019
CPO Leidingendag ‘Geen kink in de kabel door klinkende kennis’

Op 7 november 2019 organiseert de Stichting Leerstoel Onteigeningsrecht in samenwerking met het Centrum voor Postdoctoraal Juridisch Onderwijs (CPO), van de Radboud Universiteit de jaarlijkse Kabel- en Leidingendag.

8 augustus 2019
Rapport leidingcharrette maart 2019

Op 13 maart 2019 vond op initiatief van de Vereniging van Leidingeigenaren (VELIN) in het kader van (graaf)schadepreventie aan leidingen met gevaarlijke inhoud, een tweede zogenaamde leidingcharrette plaats.

29 mei 2019
Incidentenrapportage 2018

VELIN heeft de veertiende rapportage over incidenten met transportleidingen bestemd voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gepubliceerd. De rapportage is gebaseerd op een enquête die jaarlijks wordt uitgevoerd onder VELIN-leden.

15 mei 2019
Artikel in Chemie Magazine

In Chemie Magazine (Nr. 03, april 2019 p. 36-38) staat een artikel over het belang van buisleidingen bij de energie- en klimaattransitie. Berry van Kooi (voorzitter VELIN) heeft daarin namens Velin dit belang toegelicht.

19 april 2019
PDEng onderzoek Geofencing

In april 2019 heeft Saeid Asadollahi zijn PDEng onderzoek over geofencing verdedigd aan de Universiteit Twente. Dit onderzoek is onder andere tot stand gekomen met financiële steun vanuit VELIN.