Nieuws

1 juli 2020
Kabel- en Leidingendag - De wirwar aan regels rond leidingen en kabels ontward

Op 26 november 2020 organiseert de Stichting Leerstoel Onteigeningsrecht in samenwerking met het CPO weer de jaarlijkse Kabel- en Leidingendag.  Professor Jacques Sluysmans heeft opnieuw een afwisselend programma samengesteld, waarin docenten uit de ...

1 juli 2020
Incidentenrapportage 2019

VELIN heeft de vijftiende rapportage over incidenten met transportleidingen bestemd voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gepubliceerd.

3 juni 2020
Dordrecht Process Safety congres verplaatst naar woensdag 12 mei 2021

Het Dordrecht Process Safety congres is verplaatst naar woensdag 12 mei 2021. Het programma is ongewijzigd interessant en de verwachting is dat dit congres dan weer veilig en met volledige support van de industrie kan plaatsvinden.

22 april 2020
Per 1 april 2020 Safeti-NL versie 8 wettelijk voorgeschreven rekenpakket in Revi en Revb

Met ingang van 1 april j.l. is Safeti-NL versie 8 het wettelijk voorgeschreven rekenpakket geworden in de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) en de Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb).

8 april 2020
VELIN ledenactiviteiten 2020 uitgesteld in verband met coronavirus

Voor dit jaar stonden een tweetal workshops gepland (26 maart j.l. en 8 oktober a.s.) en een Algemene ledenvergadering op 16 april. Daarnaast stonden er nog een aantal vergaderingen op stapel voor de werkgroepen BEVB en Schadepreventie. Hiervan waren ...

8 april 2020
Invoering CROW 500 in de gehele graafketen. Bereidt u voor!

De CROW 500 richtlijn “Schade voorkomen aan kabels en Leidingen” is op 2 november 2016 tijdens een bijeenkomst van het KLO gepresenteerd. Bij de presentatie hebben de ketenpartijen, waaronder ook VELIN, afgesproken om de richtlijn per 1 januari 202 ...