Nieuws

19 oktober 2022
Artikel STOWA: Leidingen én regionale kadeverbetering: flinke besparingen mogelijk

Op de website van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer is een artikel gepubliceerd ‘Leidingen én regionale kadeverbetering: flinke besparingen mogelijk’. Het artikel gaat over de beoordelingen van leidingkruisingen met de regionale waterkerin ...

10 augustus 2022
Save the date | Netwerkdag Veilig optreden bij incidenten met aardgas en elektriciteit | Maandag 26 september | NIPV Arnhem

Hoe treed je als brandweer veilig op nabij aardgas- en elektriciteitsleidingen? Wat mag je als brandweer bij incidenten met gas of elektriciteit van de netbeheerder verwachten en vice versa? In samenwerking met de energiesector heeft de Brandweeracad ...

25 juli 2022
Workshop risk-assessment woensdagmiddag 28 september 2022

Op woensdagmiddag 28 september organiseert Velin een workshop risk-assessment. De workshop zal worden verzorgd door Hans Braal (Shell) en Eric Jager (Gasunie). Het belooft een interessante workshop te worden waarbij Hans en Eric ervaringen uit de pra ...

21 juli 2022
Incidentenrapportage 2021

VELIN heeft de zeventiende rapportage over incidenten met transportleidingen bestemd voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gepubliceerd. De rapportage is gebaseerd op een enquête die jaarlijks wordt uitgevoerd onder VELIN-leden. De resultaten van ...

8 juni 2022
De Masterclasses Pipeline Technology (start medio september 2022). Schrijf je nu in!

Begin jaren 2000 werd Pipeliner vanuit het toenmalige Buisleiding Industrie Gilde (nu: BIG in Pipelines) in het leven geroepen met als doel kennis met betrekking tot leidingen (en kabels) te ontwikkelen, verzamelen en te verspreiden. De vergrijzing i ...

18 mei 2022
Basistraining Dijken, Kabels & Leidingen 21 juni 2022

De Strategische Samenwerking Water- en Netbeheerders (SSWN) organiseert op dinsdag 21 juni 2022 de Basistraining Dijken, Kabels & Leidingen. Hiermee vervolgen zij de trainingen die door de POV K&L (Project Overstijgende Verkenning Kabels & Leidingen, ...