26 juli 2021

Verkenning thema veiligheidsbeleving van vervoer van gevaarlijke stoffen

Begin 2021 heeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  een memo opgeleverd waarin is verkend wat onderzoek naar het thema veiligheidsbeleving kan betekenen voor het domein vervoer van gevaarlijke stoffen. Inzicht wordt gegeven in de termen veiligheidsbeleving, risicoperceptie, risico-acceptatie en risicocommunicatie en de relatie tussen deze termen. Daarnaast wordt ingegaan op het belang van rekening houden met risicoperceptie en risico-acceptatie bij risicocommunicatie en beleidsontwikkeling op het gebied van vervoer van gevaarlijke stoffen en er wordt inzicht gegeven in de kennis die is verzameld bij eerdere onderzoeken naar de beleving van en risicocommunicatie over vervoer van gevaarlijke stoffen in Nederland.

Het bericht van het RIVM over dit onderzoek en het onderzoek zijn te lezen / te downloaden via deze link