8 juni 2022

De Masterclasses Pipeline Technology (start medio september 2022). Schrijf je nu in!

Begin jaren 2000 werd Pipeliner vanuit het toenmalige Buisleiding Industrie Gilde (nu: BIG in Pipelines) in het leven geroepen met als doel kennis met betrekking tot leidingen (en kabels) te ontwikkelen, verzamelen en te verspreiden. De vergrijzing in de sector, en de “braindrain” als gevolg daarvan, was destijds een groot probleem. Door onder meer kennis uit wisselen door middel van opleidingen, en daarbij de maatschappelijke herkenbaarheid van het beroep “pipeliner” in de verf te zetten, wist Pipeliner het tij te keren. Inmiddels zijn we bijna 20 jaar verder en zijn de opleidingen nog steeds zeer actueel en meer dan ooit noodzakelijk in relatie tot de uitdagingen die de energietransitie ons biedt.

Daarom biedt de Stichting Pipeliner in samenwerking met Avans+ en Litecad, al geruime tijd twee volwaardige opleidingsformules aan. Dit betreft de Masteropleiding en de meer praktijkgerichte Beroepsopleiding. Nieuw voor het komende jaar is dat ze daarnaast ook een nog flexibelere formule aanbieden, namelijk de zes afzonderlijke Masterclasses Pipeline Technology. Alle drie gaan opnieuw medio september 2022 van start. Meer informatie is te vinden op de website van Pipeliner.