22 februari 2023

Meld je aan voor het Symposium van de Strategische Samenwerking Water- en Netbeheerders (SSWN) op woensdag 22 maart 2023

Kom ook naar het eerste Symposium van de Strategische Samenwerking Water- en Netbeheerders (SSWN) in het congrescentrum de ReeHorst in Ede! Op woensdag 22 maart ben je van harte uitgenodigd. De registratie is nu geopend dus meld je vandaag aan via deze link

De SSWN stimuleert de verbinding tussen water- en netbeheerders en zorgt voor synergie in maatschappelijke opgaven zoals dijkversterkingen en energietransitie. Het belang van deze strategische samenwerking en hoe we daar vandaag en in de toekomst verder vorm aan kunnen geven, zijn centrale thema’s van het symposium.

Het symposium biedt een mooie gelegenheid voor bestuurders, professionals en belanghebbenden uit het netwerk van water- en netbeheerders om elkaar te ontmoeten en de laatste inzichten te delen.

Onder leiding van onze dagvoorzitter Hansch van der Velden (Human Change Group) bieden we een interactief programma met veel ruimte voor kennisuitwisseling, netwerken én inspiratie opdoen. Van een plenaire paneldiscussie met bestuurders in de ochtend naar een lunch met informatiemarkt op het netwerkplein en twee workshoprondes in de middag met keuze uit maar liefst 6 workshops. 
 

PROGRAMMA 

09.15 uur         Inloop en registratie

10.00 uur         Plenaire opening en welkom

  • Yolande van der Meulen, voorzitter SSWN, namens de waterschappen
  • Jeroen Zanting, bestuurslid SSWN, namens de netbeheerders

10.30 uur         Paneldiscussie met bestuurders, onder andere met:

  • Jeroen Haan, bestuurslid Unie van Waterschappen, portefeuille Waterveiligheid en Dijkgraaf Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
  • Bart Jan Hoevers, lid Raad van Bestuur Gasunie
  • Ashley North, wethouder Klimaat, Mobiliteit en Financiën, gemeente Leiden
  • Wim Drossaert, Algemeen directeur, Dunea

11.30 uur         PAUZE

11.45 uur         Strategische samenwerking in de praktijk
Tussen ambitie en realisatie staat vaak de praktijk in de weg. Geldt dit ook voor strategische samenwerking tussen water- en netbeheerders?

12.15 uur         Best Practices smaken naar meer
Op initiatief van SSWN is een innovatieve oplossing gevonden voor kruisende gastransportleidingen in regionale waterkeringen. Wat zijn succesfactoren van deze best practices?

  • Sjaak Vis, Waterschap Hunze en Aa’s
  • Paul Kassenberg, Gasunie
  • Janny Mulder-Teunissen, Nederlandse Aardolie Maatschappij

12.45 uur         LUNCH met informatiemarkt
13.45 uur         Workshops, ronde 1
14.30 uur         Wisselpauze
14.45 uur         Workshops, ronde 2
15.30 uur         Plenaire afsluiting
16.00 uur         BORREL
17.30 uur         Einde symposium

Overzicht workshops
1. Innovatieve rekenmethodiek in een notendop
2. Efficiënte samenwerking in vergunningverlening
3. Samen sterk beginnen in een notendop
4. Samenwerken in de toekomst
5. De Kracht van de Omgevingswet
6. Energietransitie: een nieuw klimaat voor strategische samenwerking?!

Aanmelden en workshopkeuze
De registratie voor het eerste Symposium SSWN is geopend. Je kunt je via deze link aanmelden. In het digitale registratieformulier vind je meer informatie over de workshops. Je kunt meteen je keuze voor de workshops aangeven.

We zien je graag op 22 maart tijdens de eerste editie van het Symposium SSWN!

Met vriendelijke groet,

namens de Stuurgroep SSWN
Yolande van der Meulen en Jeroen Zanting