13 maart 2023

CTGG-dag vrijdag 21 april: aanmelden kan nog

Graag attenderen wij je op de jaarlijkse CTGG-dag op vrijdag 21 april. Velin is ook lid van de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen. Tijdens de CTGG-dag word je dit jaar bijgepraat over onderstaande onderwerpen en daarbij komen alle modaliteiten aan de orde. Via de aanmeldlink hieronder vind je meer informatie over de dag en de kosten.

De CTGG-dag vindt plaats op vrijdag 21 april van 09.00 – 15.00 uur in het ECC in Leiden 
      
Je kunt je via deze link aanmelden
 
CTGG heeft een gevarieerd programma voor je:

1.    Een andere kijk op het voorkomen van incidenten en het leren van incidenten door Danny Jolly (NS). Wat als een menselijke fout niet de conclusie is van een incidentonderzoek, maar het startpunt? Wat als we na een incident proberen te snappen waarom het logisch was voor iemand om zo te handelen? Wat als we complexiteit omarmen? Danny vertelt hoe bij NS vanuit het Safety Differently gedachtengoed incidentonderzoek wordt gedaan.
 
2.    Toelichting op het gebruik van meetgegevens bij het spoorgoederenvervoer om vroegtijdig problemen met wielen en assen op te sporen door Bas van Wijhe (ProRail) en Wesley van der Manden (Railexperts). Een ongeluk met een trein die gevaarlijke stoffen vervoert, kan verstrekkende gevolgen hebben. Dat risico wil je op alle mogelijke manieren zo klein mogelijk houden. Risicofactoren zijn bijvoorbeeld een defect aan een wagon of een aanlopende rem. Om dit type risico’s vroegtijdig of tijdens de rit op te sporen, verzamelen en verwerken ProRail en de spoorwegondernemingen zeer veel data en grijpen actief in als dat nodig is. Bas en Wesley nemen jullie mee in hoe deze data verzameld worden in het spoor en wat spoorwegondernemingen doen om in een vroegtijdig stadium wagondefecten te ondervangen.
 
3.    Onderzoek risico's nieuwe brandstoffen als motorbrandstof op BRZO-site door Nils Rosmuller (NIPV). Het vervoer van gevaarlijke stoffen gaat steeds verder verduurzamen. Diesel-aangedreven trucks worden vervangen door duurzamer aangedreven trucks (CNG, LNG, waterstof en elektrisch). De gevaarsaspecten van deze duurzame trucks zijn anders dan die van diesel. Nils vertelt meer over die aspecten. In zijn presentatie gaat hij ook in op de bijbehorende effectafstanden en passende veiligheidsmaatregelen.
 
4.    De veiligheidseisen voor de bulkopslag van gevaarlijke stoffen (alle ADR categorieën), niet zijnde brandstoffen worden geregeld in de PGS 31; door Jan van Dixhoorn (Dow Terneuzen) zal deze richtlijn, die op dit moment herzien wordt, worden toegelicht. De PGS 31 zal eind maart/begin april gereed zijn voor consultatie en bevat de nodige wijzigingen vooral op het gebied van brandpreventieve en repressieve maatregelen; ook het aspect van blootstelling aan gevaarlijke stoffen komt nadrukkelijk aan de orde. Voor grote aanpassingen die hieruit volgen zijn implementatietermijnen opgenomen. De belangrijkste wijzigingen zullen toegelicht worden; Opmerkingen/commentaar voortvloeiend uit de presentatie zullen worden verzameld en voor de consultatie worden ingebracht.

5.    Toelichting op de incidenten met gevaarlijke stoffen in Platform Zero Incidents (PZI) door Maurits van der Linden (Koninklijke Binnenvaart Nederland). PZI is een internationale database met incidenten uit de binnenvaart. Maurits licht recente statistieken uit deze database op het gebied van gevaarlijke stoffen toe en hij gaat nader in op de risico’s van laad/los armen/leidingen die nog producten bevatten. Daarmee vinden nog geregeld incidenten plaats. Ook licht hij de recente ontwikkelingen op het gebied van het verbod op varend ontgassen toe.       
 
Tijdens de dag een gesprek aan gaan met de beleidsmakers en toezichthouder (ILT) is ook mogelijk.

Voor meer informatie over de dag kun je contact opnemen met CTGG via: secretaris@ctgg.nl