21 juli 2022

Incidentenrapportage 2021

VELIN heeft de zeventiende rapportage over incidenten met transportleidingen bestemd voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gepubliceerd. De rapportage is gebaseerd op een enquête die jaarlijks wordt uitgevoerd onder VELIN-leden. De resultaten van deze enquête over 2021 dekken 21.119 km buisleidingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen die zich bevinden in de Nederlandse bodem. De rapportage 2021 is hier in te zien.