10 mei 2023

Register Externe Veiligheid

Als onderdeel van de Omgevingswet wordt in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het Register Externe Veiligheid (REV) gebouwd. Dat doet het ministerie samen met gemeenten, provincies en omgevingsdiensten. De (gemandateerde) bronhouders zorgen ervoor dat data van riscovolle activiteiten in het REV terecht komen. De data uit het RRGS is met behulp van het informatiemodel Externe Veiligheid (IMEV) geconverteerd naar een basisvulling voor het REV. Deze basisvulling is ondertussen na goedkeuring door de bronhouders beschikbaar in het REV. 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website of bekijk de animatie video