18 mei 2022

Basistraining Dijken, Kabels & Leidingen 21 juni 2022

De Strategische Samenwerking Water- en Netbeheerders (SSWN) organiseert op dinsdag 21 juni 2022 de Basistraining Dijken, Kabels & Leidingen. Hiermee vervolgen zij de trainingen die door de POV K&L (Project Overstijgende Verkenning Kabels & Leidingen, 2017-2020) zijn opgestart. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen organiseren ze de basistraining ook op donderdag 23 juni 2022.

Locatie: Amersfoort
Tijdstip: 9.00-16.30 uur

Basistraining Dijken, Kabels & Leidingen
In de basistraining leer je de essentie van de interactie tussen waterkeringen en leidingen. We gaan aan de hand van het Stappenplan Samen sterk beginnen (POV K&L, 2019) in op de verschillende fases van een dijkversterkingsproject. Per fase werken we het belang van K&L, waterbeheerders en netbeheerders uit in concrete activiteiten. De problematiek rond K&L in dijkprojecten komt aan de orde, die tot forse risico’s kan leiden. De training biedt handvatten om elkaar daadwerkelijk vroegtijdig te vinden en elkaars wereld beter te leren kennen. Hiermee benutten we ieders denkkracht optimaal. De basis is dan gelegd om risico’s te beheersen, zodat K&L soepel kunnen worden ingepast tegen acceptabele maatschappelijke kosten.

De basistraining wordt verzorgd door verschillende ervaringsdeskundigen uit de praktijk. Op hoofdlijn komt aan de orde:

  • Zich bewust zijn van het belang van waterbeheerders én netbeheerders bij dijkprojecten;
  • Het uitdiepen van de verkenningsfase, planuitwerkingsfase en realisatiefase;
  • Het vertalen van de inzichten naar jouw project/praktijk.

Aanmelden
We nodigen je van harte uit om je uiterlijk 1 juni 2022 aan te melden voor deze gratis basistraining. Dat kan door een e-mail te sturen naar sswn@wsrl.nl. Begin juni ontvang je een bevestiging voor deelname.

Terugblik digitale bijeenkomst ‘Bespaar kosten bij leidingen in dijken’ op 22 maart 2022
Was jij op 22 maart jl. ook bij het digitale Kennis- en Innovatiecafé  ‘Bespaar kosten bij leidingen in dijken’?

Graag laten we je weten dat de presentaties én de opname van de bijeenkomst op de HWBP-DIV Wiki te vinden zijn. Je komt er direct via deze link: https://lnkd.in/ebUpDGt6

De Wiki is ook te bereiken via www.hwbp.nl/wiki. Ga dan naar het thema NWO > Kabels en leidingen > Vragen en antwoorden. 

De bijeenkomst organiseerden we samen met het project De Innovatieversneller (DIV) van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Tot slot
Vanuit de SSWN benutten we graag ook jouw kennis en ervaring.
Heb je vragen of suggesties? Mail ons dan: sswn@wsrl.nl

Je ontvangt dit bericht omdat je een belangrijke connectie was bij de POV K&L, de netwerklijst is overgenomen en uitgebreid door de SSWN.
Als je geen berichten van de SSWN wil ontvangen, laat het ons weten.