19 oktober 2022

Artikel STOWA: Leidingen én regionale kadeverbetering: flinke besparingen mogelijk

Op de website van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer is een artikel gepubliceerd ‘Leidingen én regionale kadeverbetering: flinke besparingen mogelijk’. Het artikel gaat over de beoordelingen van leidingkruisingen met de regionale waterkering van het afwateringskanaal Steendam-Tjuchem. Dit project komt voort uit de Strategische Samenwerking Water- en Netbeheerders (SSWN) waarin Velin ook deelneemt. Het betreft een project waarbij de Velin-leden NAM en Gasunie waren betrokken. 

Het artikel is te lezen via deze link: Leidingen én regionale kadeverbetering: flinke besparingen mogelijk | STOWA