10 augustus 2022

Save the date | Netwerkdag Veilig optreden bij incidenten met aardgas en elektriciteit | Maandag 26 september | NIPV Arnhem

Hoe treed je als brandweer veilig op nabij aardgas- en elektriciteitsleidingen? Wat mag je als brandweer bij incidenten met gas of elektriciteit van de netbeheerder verwachten en vice versa? 

In samenwerking met de energiesector heeft de Brandweeracademie twee e-modules ontwikkeld, één over aardgas en één over elektriciteit. 

Tijdens deze dag gaan we met vertegenwoordigers van de netbeheerders en de brandweer in gesprek over de volgende vragen: wat is de aanleiding, hoe zijn de modules opgebouwd, welke onderwerpen komen aan bod en voor wie zijn deze e-modules bedoeld? Maar ook: hoe houden we als netbeheerder en brandweer onze collega’s vakbekwaam op deze thema’s? 

Als gevolg van de energietransitie neemt het aantal energiebronnen steeds meer toe. Een goede samenwerking tussen netbeheerders en veiligheidsregio’s is cruciaal voor een veilige energietransitie. Om die samenwerking van de juiste inhoud te voorzien, moeten de deelnemende partijen hun eigen vakbekwaamheid op orde hebben. Met welke methoden kunnen we de kennis en het bewustzijn van de risico’s van nieuwe energiebronnen- en systemen borgen en stimuleren? 

Voor wie?
Deze dag is bedoeld voor medewerkers incidentbestrijding van de brandweer, brandweeropleiders, medewerkers vakbekwaamheid van de brandweer en medewerkers van  de netbeheerders. Ken je iemand voor wie dit ook interessant is, stuur de uitnodiging dan gerust door.

Programma & aanmelden
Het programma is nog volop in ontwikkeling. Zodra dit staat ontvang je een uitnodiging, aanmelden kan dan via de website van NIPV. Deelname is gratis.

Meer informatie?
Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met NIPV Kennisevents, telefoon 06-1886 8828, e-mail kennisevents@nipv.nl.