18 maart 2024

Evaluatie IL&T Toezicht 2023

De inspectie van 2023 stond in het teken van toezicht op "Buiten gebruik stellen en verwijderen van leidingen". De inspectie  constateert dat de stand van naleving in de branche goed is. Daarnaast geeft de inspectie een aantal aanbevelingen. Het volledige openbare rapport staat hier. Het rapport wordt ook geagendeerd op de ALV in de middag van 22 mei. 
Het rapport verwijst naar een info-blad Asbest. Deze staat hier