22 januari 2024

Publicatie I&W over buisleidingtransport van waterstofdragers

Onlangs heeft Antea in opdracht van MinIenW een rapport uitgebracht over buisleidingtransport van watertstofdragers (Ammoniak).
Een aantal leden van Velin heeft hieraan meegewerkt. Het rapport is hier te lezen.