21 mei 2024

CBS lanceert nieuwe statistiek: goederenvervoer via buisleidingen

Sinds enige tijd publiceert CBS statistieken over goederenvervoer via transportbuisleidingen, zoals dit voor andere transportmodaliteiten verplicht al jaren plaatsvindt.

Samen met enkele andere stakeholders is VELIN geïnterviewd over het belang van het verstrekken van de juiste cijfers over het goederenvervoer per buisleiding. Dit toont weer eens aan dat het vervoer van goederen via buisleidingen momenteel erg in de belangstelling staat. 

Hierbij de link naar het artikel op de CBS website: CBS lanceert nieuwe statistiek: goederenvervoer via buisleidingen | CBS

In navolging hiervan heeft ’Transport Online’ dit artikel ook overgenomen en het op de website gepubliceerd.