14 december 2023

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) december 2023

Velin werd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat op de hoogte gebracht, dat het dreigingsbeeld terrorisme in Nederland is verhoogd van 3 (aanzienlijk) naar 4 (substantieel).

Dit is op basis van het gepubliceerde dreigingsbeeld van de NCTV. 

Voor meer informatie zie bijgevoegde infographic en publicatie. Wij verzoeken u deze informatie te delen met uw directie en/of security managers.