21 februari 2024

Rapport Verkenning behoefte Buisleidingen vervoer

In opdracht van MinIenW is een rapport uitgebracht naar de kansen en mogelijkheden voor vervoer van gevaarlijke stoffen per buisleiding. Het rapport vormt de onderlegger bij de recente kamerbrief, waarin de belangrijke rol van onze sector wordt onderstreept. 

Klik hier voor het rapport en de kamerbrief