27 november 2023

Velin Infographic Incidenten 2022

Velin rapporteert jaarlijks over het aantal incidenten bij de Velin leden. Het aantal ongevallen en ernstige incidenten is onverminderd laag (nul in 2022).Ook het aantal overige incidenten met beperkte schade laat een dalende trend zien. Daar staat tegenover dat het aantal ‘bijna incidenten’ jaarlijks stijgt – bij een min of meer constant aantal KLIC-meldingen.

De infographic en de volledige rapportage vindt u hier:

Infographic 2022

Incidentenrapport 2022