17 oktober 2023

Ontwerpbesluit | Windturbines leefomgeving

Van 12 oktober t/m 22 november 2023 kunt u een zienswijze indienen over de ontwerpwindturbinebepalingen en het bijbehorende plan-MER.

Ontwerpwindturbinebepalingen leefomgeving en milieueffectrapport
Het milieueffectrapport is opgesteld. Daarin worden de verschillende alternatieven en varianten uit de Notitie Reikwijdte en Detailniveau verder uitgewerkt. Mede op basis van het milieueffectrapport zijn de ontwerpwindturbinebepalingen opgesteld.

Het milieueffectrapport bevat de relevante milieu-informatie die gebruikt is voor de onderbouwing van de ontwerpwindturbinebepalingen. 

U kunt hier het betreffende dossier inzien.