1 maart 2024

"Gouden kansen voor groene ammoniak"

Het ISPT publiceerde onlangs een artikel over de toekomst van groene ammoniak. De import hiervan zal enorm stijgen, volgens deze prognoses gaan we in Nederland van 1 miljoen ton import naar 50 miljoen ton in 20250. Zowel import, transport als gebruik van groene ammoniak vraagt om aanvullende inspanningen vanuit de industrie en de overheid. In dit artikel wordt dit alles op eenvoudige manier uitgelegd - en daarmee ook zinvol voor mensen die minder bekend zijn met de sector en de mogelijkheden. https://ispt.eu/news/gouden-kansen-voor-groene-ammoniak/