11 september 2023

In juli 2023 is het rapport Tussenklappenpolder gereedgekomen

In juli 2023 is door SSWN (Strategische Samenwerking Water- en Netbeheerders) het rapport Tussenklappenpolder gepubliceerd. 
SSWN heeft hiermee voor de 2e keer op basis van de door SSWN ontwikkelde innovatieve rekenmethodiek leidingfalen en dijkfalen toegepast in een waterkering. Hierbij is een integrale faalkans analyse uitgevoerd bij een kruising van een transportleiding een kadeversterking.
Het rapport treft u Rapport Tussenklappenpolder aan.