21 september 2023

Terugblik Workshop Innovatie van 14 september 2023

Maar liefst drie externe sprekers hebben hun kennis gedeeld met onze leden. De slides van de presentaties zijn te vinden op het Velin-leden gedeelte van onze website.

Ferry Ditewig, Bosch Energy and Building Solutions, heeft ons alles verteld over het Port Communication System (PCS) in het havengebied van Rotterdam in samenwerking met Deltalinqs. Bij calamiteiten worden alle stakeholders in het verzorgingsgebied snel en effectief geïnformeerd. In november gaat het systeem live! Alles gaat op basis van vrijwilligheid. De bedrijven beslissen zelf óf ze meedoen. En het niveau van informatie delen kan per bedrijf anders zijn, afhankelijk van o.a. type incident, reikwijdte, etc.

Simon Bootsma, Comon Invent, heeft met diverse casuïstiek laten zien wat het eNose systeem kan betekenen. Door de ‘neuzen’ slim te plaatsen, ontstaan geurpatronen en daarmee ook afwijkingen in de reguliere patronen. Op die manier kan zeer nauwkeuring worden achterhaald wie of wat de bron geweest is van geurhinder – en (potentieel) gevaarlijk situaties. Klanten bepalen zelf welke informatie ze met elkaar delen en ontvangen. Burgers hebben geen toegang tot de brondata. Comon Invent zal zich vanuit de expertise als geurspecialist steeds meer ontwikkelen om een rol te spelen in de energietransitie. Want ook H2 -emissies zijn Green-House-Gasses en schadelijk voor het milieu

Martijn Carlier van DigoGO vertelde dat ook dit initiatief draait het om het betrouwbaar delen van data, specifiek voor de gebouwde omgeving; Digitale samenwerking in de Gebouwde Omgeving (DigiGO). Het gaat om een gezamenlijk initiatief van overheden, opdrachtgevers en de volledige bouwketen om digitale samenwerking te verbeteren. Ook in dit initiatief is er veel aandacht voor ‘informatie eigenaarschap’. De brondata wordt wel met overheden gedeeld, maar nooit met individuele burgers.