Kennisbank

Incidentenrapportages

De rapportages betreffen incidenten met transportleidingen bestemd voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. De rapportage is gebaseerd op een enquête die jaarlijks wordt uitgevoerd onder VELIN-leden. VELIN inventariseert en publiceert deze gegevens in de eerste plaats ten behoeve van haar leden. Uit gezamenlijke analyses van ongevallen, ernstige incidenten, overige incidenten met schade en overige incidenten zonder schade (near misses) kan immers lering getrokken worden. Bovendien dragen de enquêteresultaten bij aan een gedegen en meer uniforme registratie van buisleidingincidenten. Tevens kunnen ook overheden en andere betrokkenen op basis van deze cijfers beleid voeren.


U kunt hieronder de rapportages over de afgelopen jaren downloaden:

Incidentenrapportage 2022 &  Infographic

Incidentenrapportage 2021
Incidentenrapportage 2020
Incidentenrapportage 2019 
Incidentenrapportage 2018
Incidentenrapportage 2017
Incidentenrapportage 2016
Incidentenrapportage 2015
Incidentenrapportage 2014
Incidentenrapportage 2013
Incidentenrapportage 2012
Incidentenrapportage 2011
Incidentenrapportage 2010
Incidentenrapportage 2009
Incidentenrapportage 2008
Incidentenrapportage 2005-2007