Nieuws

5 november 2018
Programma Kabel- en leidingendag 8 november

Op 8 november a.s. organiseert het Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs (CPO) van de Radboud Universiteit Nijmegen weer een Kabel- en leidingendag. Het programma bevat interessante sprekers die de volgende onderwerpen behandelen: Doorw ...

15 juni 2018
Fase 1 online rekenprogramma SAVE-W voor bepalen werpafstanden en plaatsgebonden risico Windturbines

Het online rekenprogramma SAVE-W dat door ANTEA mede namens VELIN is ontwikkeld staat online. Het is een online rekenprogramma voor het bepalen van werpafstanden en plaatsgebonden risico windturbines. Het programma is gratis door eenieder te gebruike ...

6 juni 2018
IFV Handreiking voorbereiding bestrijding buisleidingincidenten gepubliceerd

De handreiking voorbereiding bestrijding buisleidingincidenten is bedoeld voor bevelvoerders en officieren van de brandweer, centralisten van de GMK en leidingexploitanten. De handreiking geeft inzicht in de (soms ingewikkelde) informatiestromen bij ...