Nieuws

18 december 2018
Nationaal Buisleidingen Platform op 19 & 20 maart 2019

Graag attenderen wij u op het Nationaal Buisleidingen Platform, georganiseerd door IIR. Dit jaar vindt dit congres plaats op 19 en 20 maart 2019 in het Postillion Hotel te Dordrecht. Velin heeft zich als partner verbonden aan dit event en Frans Dries ...

3 december 2018
Artikel in vakblad gevaarlijke lading over de leidingcharrette

In het kader van de charrette is er in het vakblad gevaarlijke lading van november 2018 een artikel gepubliceerd over de voorbereiding op deze charrette. Klik hier voor het artikel

27 november 2018
Kabel -en leidingeigenaren “vrezen” de greppelfrees

De afgelopen jaren is het gebruik van de greppelfrees in de agrarische sector flink toegenomen. Het zomaar inzetten van de greppelfrees is riskant. De agrarische bodem ligt vol met kabels en leidingen die door het gebruik van deze machine beschadigd ...

5 november 2018
Programma Kabel- en leidingendag 8 november

Op 8 november a.s. organiseert het Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs (CPO) van de Radboud Universiteit Nijmegen weer een Kabel- en leidingendag. Het programma bevat interessante sprekers die de volgende onderwerpen behandelen: Doorw ...

15 juni 2018
Fase 1 online rekenprogramma SAVE-W voor bepalen werpafstanden en plaatsgebonden risico Windturbines

Het online rekenprogramma SAVE-W dat door ANTEA mede namens VELIN is ontwikkeld staat online. Het is een online rekenprogramma voor het bepalen van werpafstanden en plaatsgebonden risico windturbines. Het programma is gratis door eenieder te gebruike ...

6 juni 2018
IFV Handreiking voorbereiding bestrijding buisleidingincidenten gepubliceerd

De handreiking voorbereiding bestrijding buisleidingincidenten is bedoeld voor bevelvoerders en officieren van de brandweer, centralisten van de GMK en leidingexploitanten. De handreiking geeft inzicht in de (soms ingewikkelde) informatiestromen bij ...