Kennisbank

Leidingcharrette

Op 13 maart 2019 vond op initiatief van de Vereniging van Leidingeigenaren (VELIN) in het kader van (graaf)schadepreventie aan leidingen met gevaarlijke inhoud, een tweede zogenaamde leidingcharrette plaats. De onderwerpen betroffen vragen omtrent a) de invoering en ontwikkeling van een geofencingwaarschuwingssysteem en b) de ontwikkeling van graafapps. Een charrette is een intensieve en strak georganiseerde raadpleging van alle relevante stakeholders, in dit geval van een representatieve vertegenwoordiging van alle partijen betrokken bij de graafketen. Naar aanleiding van de charrette is er een rapport opgesteld met de resultaten van deze raadpleging c.q. discussies over de genoemde onderwerpen. De aanbeveling uit het rapport zullen worden opgepakt met partijen in de graafketen. De VELIN zal, met steun van de gehele graafketen, het voortouw nemen om de invoering van een geofencing-waarschuwingssyteem te realiseren. Daarnaast zal VELIN gezamenlijk met alle partijen de ontwikkeling van nieuwe graafapps stimuleren en betrokken zijn bij de ontwikkeling en het testen van graafapps. Dit alles om het aantal graafschades en near misses op of in de nabijheid van leidingen met gevaarlijke inhoud verder te reduceren.

Het volledige rapport van de charrette 2019 is via het menu rechts te downloaden.

In 2015 heeft een eerdere charrette plaatsgevonden rondom het thema “Technische maatregelen ter voorkoming van graafschades transportleidingen gevaarlijke stoffen”.
Het rapport en de bijlage van de charrette 2015 zijn via het menu rechts te downloaden.