6 september 2023

Uitnodiging Workshop Innovatie 14 september 2023 | aanvulling op programma

Beste Velin-leden,

Wij hebben eind juli de uitnodiging verstuurd voor de workshop Innovatie.

Inmiddels hebben we een éxtra spreker aan het zeer interessante programma toegevoegd.

Gastsprekers

Simon Bootsma – eigenaar van Comon Invent en vooral bekend van e-Nose technology.

Jan Schröder – ontwikkelaar bij G-quadrat van de HGS beschermingsmat 

Ferry Diteweg – vanuit Bosch Innovations Systems over de laatste ontwikkelingen voor Deltalinqs;

Martijn Carlier – manager aanjagen digitalisering bij digiGO.

DiGO is het gezamenlijke initiatief van overheid, opdrachtgevende partijen en de ontwerp-, bouw- en technieksector om digitale samenwerking te verbeteren met open standaarden, een afsprakenstelsel en het bevorderen van adoptie en digitale vaardigheid

Locatie: BOVAG-huis, Kosterijland 15, Bunnik.

Programma

Aanvang: 12.00 uur, inclusief lunch

Start workshop: 13.00 uur

Einde: ca 16.30 uur inclusief afsluitende borrel

Indien je je nog niet aangemeld hebt, dan kan dat nog via deze link. Graag uiterlijk maandag 11 september.

Daarbij ook graag even aangeven of je gebruikt maakt van de lunch.

Met vriendelijke groet,

Rob Kuppens

Secretaris

Vereniging van Leidingeigenaren in Nederland - VELIN

Reitseplein 1

Postbus 4076

5004 JB Tilburg

T: 013 - 594 47 67

E-mail: info@velin.nl

Website: www.velin.nl 

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van dit bericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen zijn persoonlijk gericht aan en derhalve uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Zij kunnen gegevens met betrekking tot een derde bevatten. De ontvanger die niet de geadresseerde is, noch bevoegd is dit bericht namens geadresseerde te ontvangen, wordt verzocht de afzender onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangst. Elk gebruik van de inhoud van dit bericht en/of van de daarbij behorende bijlagen door een ander dan de geadresseerde is onrechtmatig jegens afzender respectievelijk de hiervoor bedoelde derde.