18 september 2019

Save the date: NSTT No-Dig Event op 9 en 10 oktober 2019

De ondergrond in Nederland wordt voor veel zaken gebruikt en er moet nog zo veel meer. De
energietransitie, het 5G netwerk, nieuwe waterbergingen en de grootschalige
rioleringsvervanging gaan grote claims op de ondergrond leggen. De uitvoering hiervan leidt
tot zeer veel hinder, zowel boven- als ondergronds. Dat is anno 2019 maatschappelijk niet
aanvaardbaar meer. Dus ruim baan voor sleufloze technieken.

De druk op de ondergrond speelt zowel in stedelijk als landelijk gebieden. Voor stedelijk
gebied is de ‘kabel- en leidingspaghetti’ duidelijk zichtbaar, telkens als de grond opengaat.
Tegelijkertijd is het dan ook bovengronds één wirwar van opstoppingen, omleidingen en overlast.
Voor het landelijke gebied is de het opbreken van bovengrondse infrastructuur vaak nog ingrijpender
met langere omrijdroutes en intensievere verkeersstromen. Juist de grote maatschappelijke opgaven
als energietransitie, interconnectiviteit en klimaatadaptie maakt dat in de komende jaren de
ondergrondse opgaven nog groter worden. Tegelijkertijd moet bovengronds alles ongehinderd door gaan.
Daarom is het sleufloos aanleggen, aanpassen of verwijderen van kabels en leidingen één van de
belangrijkste technieken om de opgaven te realiseren.

Alles over sleufloze technieken worden gepresenteerd tijdens het No-Dig Event 2019. De rode draad
voor de zesde editie van het No-Dig-Event 2019 is ‘Samenwerken aan een sleufloze Energietransitie’.
Het evenement wordt georganiseerd door de Nederlandse vereniging voor Sleufloze Technieken en
Toepassingen (NSTT). Tijdens het Event wordt er verteld, getoond en besproken wat er allemaal mogelijk
is doormiddel van sleufloze technieken. Het Event is daarom een must voor iedereen die iets te maken
heeft met ondergrondse infrastructuur.

Het NSTT No-Dig Event is op 9 en 10 oktober in Hart van Holland, Nijkerk.

Sleufloze technieken zien, kennen en beleven
Naast een beursvloer  en buitendemonstraties zijn er twee Inlooptheaters met interessante kennisprogramma’s.
Op 10 oktober is de uitreiking van de NSTT No-Dig Award 2019 en de NSTT Publieksprijs.
Beide dagen worden afgesloten met een gezellige netwerkborrel op de beursvloer.

Voor wie?
Het NSTT No-Dig Event is interessant voor iedereen die te maken heeft met ondergrondse infrastructuur
(gemeentes, netbeheerders, bestuurders ruimtelijke ordening, ingenieursbureaus, aannemer etc).

Gratis toegang

Wie zich vooraf registreert via https://www.no-dig-event.nl/inschrijven heeft gratis toegang tot:

- Ruime beursvloer met noviteiten
- Een uitgebreid kennisprogramma op beide dagen in de twee Inlooptheaters
- Buitenterrein met live-demonstraties
- Uitreiking van de NSTT No-Dig Award en NSTT Publieksprijs op 10 oktober
- Spectaculaire live-demonstraties
- Mogelijkheid zelf aan de knoppen te zitten tijdens een pilot-boring
- Gezellige netwerkborrel op beide dagen
- Lunch, koffie, thee, drankjes en parkeren inbegrepen
 
Meer informatie
www.no-dig-event.nl