22 april 2020

Per 1 april 2020 Safeti-NL versie 8 wettelijk voorgeschreven rekenpakket in Revi en Revb

Met ingang van 1 april j.l. is Safeti-NL versie 8 het wettelijk voorgeschreven rekenpakket geworden in de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) en de Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb). De actuele versie is momenteel 8.21. Hou er rekening mee dat bij alle vergunningaanvragen of ontwerpen van een ruimtelijk ordeningsbesluit vanaf 1 april dus gebruik moet worden gemaakt van Safeti-NL versie 8. Ook zijn de handleidingen risicoberekeningen Bevb en Bevi geactualiseerd.
 
Zie ook de berichten hierover op de sites van het RIVM en Infomil.

RIVM: https://www.rivm.nl/safeti-nl

INFOMIL: https://www.infomil.nl/onderwerpen/veiligheid/nieuws/nieuw-rekenprogramma-safeti-nl-8-voorgeschreven/

Indien er vragen zijn, kunnen leden contact opnemen met het secretariaat VELIN.