24 september 2020

Klaas Winters opvolger Frans Driessen als directeur Velin per 1 oktober 2020

Frans Driessen heeft besloten om per 1 oktober 2020 te stoppen als directeur van de Vereniging van Leidingeigenaren in Nederland (Velin) en zal worden opgevolgd door Klaas Winters. Frans heeft de directeursfunctie vanaf 2012 ingevuld en wij zijn Frans veel dank verschuldigd voor zijn inzet voor de buisleidingensector in de afgelopen jaren. Klaas Winters is geen onbekende in de buisleidingensector en heeft ruime ervaring in de olie-industrie en met buisleidingen, waarbij hij onder andere heeft gewerkt voor Shell en directeur is geweest van Aircraft Fuel Supply B.V. op de luchthaven Schiphol. De afgelopen weken is Klaas al bij diverse thema’s betrokken om de overdracht zo zorgvuldig mogelijk vorm te geven.

Indien u vragen heeft of in contact wil komen met Klaas Winters, neem gerust contact op met het secretariaat via info@velin.nl of 013-5944767.