8 april 2020

Invoering CROW 500 in de gehele graafketen. Bereidt u voor!

De CROW 500 richtlijn “Schade voorkomen aan kabels en Leidingen”  is op 2 november 2016 tijdens een bijeenkomst van het KLO gepresenteerd. Bij de presentatie hebben de ketenpartijen, waaronder ook VELIN,  afgesproken om de richtlijn per 1 januari 2022 te implementeren. Alhoewel de leden van VELIN de VELIN graafvoorwaarden gebruiken en ondanks het feit dat deze graafvoorwaarden goed gekend zijn, betekent dit niet dat men hiermee volledig voldoet aan de CROW 500 richtlijn. Alle stappen die te maken hebben met de uitvoering van graafwerkzaamheden zullen per 1 januari 2022 aan de vereisten van de CROW 500 moeten voldoen. Hierbij moet ook nadrukkelijk rekening worden gehouden met de rol die men als leidingeigenaar kan vervullen (in de meeste gevallen zijn andere partijen dan de leidingeigenaar initiatiefnemer voor graafwerkzaamheden, maar als leidingeigenaar kan men ook zelf het initiatief nemen en uitvoerder zijn).

Het is dus ten zeerste van belang dat de bedrijfsprocessen op de CROW 500 worden afgestemd. Agentschap Telecom heeft aangekondigd dat men vanaf 1 januari 2022 hierop gaat auditen.