1 juli 2020

Incidentenrapportage 2019

VELIN heeft de vijftiende rapportage over incidenten met transportleidingen bestemd voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gepubliceerd. De rapportage is gebaseerd op een enquête die jaarlijks wordt uitgevoerd onder VELIN-leden. De resultaten van deze enquête over 2019 dekken 21.996 km buisleidingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen die zich bevinden in de Nederlandse bodem. De rapportage 2019 is hier in te zien.