29 mei 2019

Incidentenrapportage 2018

VELIN heeft de veertiende rapportage over incidenten met transportleidingen bestemd voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gepubliceerd. De rapportage is gebaseerd op een enquête die jaarlijks wordt uitgevoerd onder VELIN-leden. De resultaten van deze enquête over 2018 dekken 22.073 km buisleidingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen die zich bevinden in de Nederlandse bodem. De rapportage 2018 is hier in te zien.