15 juni 2018

Fase 1 online rekenprogramma SAVE-W voor bepalen werpafstanden en plaatsgebonden risico Windturbines

Het online rekenprogramma SAVE-W dat door ANTEA mede namens VELIN is ontwikkeld staat online. Het is een online rekenprogramma voor het bepalen van werpafstanden en plaatsgebonden risico windturbines. Het programma is gratis door eenieder te gebruiken. Er heeft ook een controle door het RIVM plaatsgevonden. De versie die nu beschikbaar is, kan gebruikt worden voor het bepalen van werpafstanden en de PR contour van de windturbines (Fase 1). In een later stadium (Fase 2) zal het programma uitgebreid worden zodat ook het extra risico m.b.t. buisleidingen en hoogspanningskabels kan worden bepaald. Het programma is te vinden op: www.save-w.nl.