11 november 2019

CTGG-dag op 29 november 2019

Jaarevenement Transport Gevaarlijke Goederen
Bent u een professional die zich bezighoudt met veiligheid rond vervoer, op- en overslag van gevaarlijke goederen? Kom dan naar de jaarlijkse CTGG-dag op vrijdag 29 november in Maarssen. U wordt tijdens dit evenement bijgepraat over actuele onderwerpen uit het veld. Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om vooraf een onderwerp aan te dragen waarover u graag met een CTGG-expert van gedachten wilt wisselen.

Waar?
Inn Style
Herenweg 55
3602 AN Maarssen
GPS coördinaten: N 52,14209 E 5,07911.

Collega deelnemers aan deze dag komen vanuit verschillende hoeken: bedrijfsleven, hogere en lagere overheden, advies- en onderzoeksbureaus.

Actuele onderwerpen
Onderstaand vindt u de voorlopige onderwerpen die op de CTGG-dag aan de orde komen. Houdt de website in de gaten voor het definitieve programma.

  • De Human Factor bij ongevallen door Liesbeth van Wagtendonk-Vink I Hogeschool van Amsterdam (Aviation Academy) en de Haagse Hogeschool (Integrale Veiligheidskunde)

Alledaagse menselijke fouten kunnen in interactie met complexe technologische systemen rampzalige gevolgen hebben. Helaas blijken de oordelen achteraf over deze fouten vaak minstens zo feilbaar, waardoor verbeteringen uitblijven. De bijdrage van Liesbeth Vink zal ingaan op hoe en waarom mensen fouten maken en hoe we wel van fouten en de rampen die ze veroorzaken kunnen leren om de veiligheid in de toekomst te verbeteren.

  • Leermomenten van het incident met geduwd rangeren op 28 augustus 2018 in de Rotterdamse haven door Richard van der Weide I Intergo

In augustus 2018 vond er een aanrijding plaats tussen een rangerende trein en een vrachtwagen op een onbewaakte overweg in de Rotterdamse haven. Daarbij raakte een rangeerder voorop de trein ernstig gewond. De oorzaak van het incident wordt gedeeld alsook de aanbevelingen voor bedrijven die in hun omgeving onbewaakte spoorwegovergangen hebben. Dit betekent vaak ook dat bedrijven tijdelijk geen aan- of afvoerroute meer tot hun beschikking hebben.

  • E-learning ervaring bij vervoer gevaarlijke stoffen door Jolanda Neeft I VVVF

Volgens de ADR moeten medewerkers die met gevaarlijke stoffen werken, hier een training voor hebben gevolgd. De VVVF/VLK Transport Awareness-training geeft hier concreet invulling aan voor medewerkers van verf, inkt, lijm en kitproducenten. De rode draad in de online Transport Awareness-training zijn de verschillende fasen in het productieproces: productie, verpakking, opslag, verzendklaar maken, laden, documenteren en transport. Alle taken en rollen in het logistieke proces komen aan bod. Medewerkers kunnen die training al jaren op hun werk of thuis volgen via e-learning. De VVVF licht de ervaringen op dit gebied toe.

  • Leermomenten van het Petrolad incident in Alblasserdam op 9 februari 2019 I

Henk van Wetten (AGS Veiligheidsregio Rotterdam/Rijnmond) en Leendert-Jan Bron (Officier van Dienst Veiligheidsregio Zuid-Holland zuid).
Op 9 februari ontstond er veel ophef over een tankcontainer met het product Petrolad (ADR-klasse 9). De tankcontainer was aan het afblazen doordat deze verwarmd werd. Vervolgens ondervond een groot deel van Nederland stankklachten. De bestrijding van het incident en de leermomenten voor verladers en vervoerders over onder andere de informatievoorziening worden gedeeld.    

  • Druppellekkage project spoorvervoer gevaarlijke stoffen John Compas I  ILT

Het aspect druppellekkage bij spoorvervoer van gevaarlijke stoffen is al jaren een issue en zorgt voor veel onrust onder bestuurders en de bevolking. Op dit moment loopt er een inspectieproject van ILT waarbij bij verladers en vullers wordt nagegaan welke procedure zij gebruiken voor het vullen van ketelwagens en of deze afdoende is om druppellekkages te voorkomen. De ILT zal de (voorlopige) resultaten van dit project delen.    

  • De Nederlandse inzet in het internationale overleg over de regelgeving voor het VGS in 2019-2020 Henk Langenberg I  ministerie van I&W ILT

De Nederlandse inbreng via het ministerie van I&W bij het internationale overleg over nieuwe VGS regelgeving is groot. Zij stellen de inbreng van het Nederlandse bedrijfsleven en stakeholders bij vooroverleggen op prijs. Eind oktober heeft het ministerie van I&W een overleg met CTGG vertegenwoordigers om na te denken over zaken waar we de komende jaren aan zouden moeten werken. Het ministerie geeft op de CTGG dag een nadere toelichting op dit proces en de uitkomsten daarvoor.

Meld u aan en deel kennis, discussieer met vakgenoten én kom netwerken.

De toegangsprijs bedraagt : € 249,- per persoon.

Opgeven kan met deze link:  https://www.ctgg.nl/site/ctgg-dag