Kennisbank

Zonneweides

Handreiking plaatsing zonneweide nabij een stalen buisleiding

Als gevolg van de energietransitie komen er in ons land steeds meer zonneweiden. Bij de plaatsing van deze zonneweiden is het belangrijk om rekening te houden met het effect dat ze kunnen hebben op de corrosiebescherming van nabijgelegen stalen buisleidingen in de grond. In samenwerking met de Gasunie en de Vereniging van Leidingeigenaren (VELIN) in Nederland ontwikkelde het IFV een handreiking met maatregelen die genomen kunnen worden om deze leidingen te beschermen. 
In hoeverre het nodig is dat ontwikkelaars/exploitanten van zonneweiden maatregelen treffen bij de realisatie van zonneweide in de buurt van een buisleiding, wordt vooral bepaald door de voorwaarden die de leidingbeheerder stelt. Deze voorwaarden kunnen per leiding¬beheerder verschillen. De handreiking bevat de voorwaarden van de Gasunie. Voorwaarden van andere leidingbeheerders kunnen later aan de handreiking worden toegevoegd. U wordt daartoe van harte uitgenodigd.

De handreiking is hier te downloaden.