Kennisbank

Beschermplaten

In het kader van de sanering van EV knelpunten ten gevolge van de invoering van Bevb is een aantal maatregelen gedefinieerd die resulteren in een reductie van de faalkans van ondergrondse leidingen. Eén van deze maatregelen is het aanbrengen van beschermplaten boven de ondergrondse leidingen.

In Europees verband zijn over een langere tijd onderzoeken naar de effectiviteit van beschermplaten uitgevoerd in zowel kunststof als gewapend beton. Op basis van deze onderzoeken en discussies met I&M (inmiddels Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) en RIVM zijn minimale materiaal specificaties en afmetingen vastgesteld waaraan beschermplaten dienen te voldoen zodat ze als een maatregel in een reductie van de faalkans, een zogenaamd risico reducerende maatregel, van de betreffende leiding kunnen worden toegepast en erkend.

Indien de toegepaste beschermplaten voldoen aan de eisen van materiaal specificaties en afmetingen zoals vastgesteld in deze VELIN Richtlijn dan mag een reductiefactor 5 betrokken op de standaard faalkans of faalfrequentie worden toegepast. In combinatie met een waarschuwingslint dan wel een waarschuwingstekst aangebracht op de beschermplaat mag een reductiefactor 30 betrokken op de standaard faalkans of faalfrequentie worden toegepast.

Voor meer informatie zie het RIVM-aardgastransportleidingen rapport.