Kennisbank

NEN 3655

De NEN 3655 beschrijft de functionele eisen voor een veiligheidsbeheerssysteem (VBS) voor buisleidingsystemen voor het transport van gevaarlijke stoffen. Deze norm beperkt zich niet tot stalen buisleidingsystemen, maar is ook van toepassing op buisleidingsystemen van andere materialen voor het transport van gevaarlijke stoffen (zgn. categorie 1 leidingen).

De normen zijn tegen betaling te verkrijgen via NEN normen shop.

 

thema Normen