Kennisbank

NEN 3650


NEN normcommissie 
VELIN en ook enkele leden van de VELIN zijn lid van de NEN normcommissie 310 004 "Transportleidingen". Het werkgebied van de normcommissie 310 004 "Transportleidingen" is de nationale, Europese en internationale normalisatie op het gebied van buisleidingsystemen voor alle media en buismaterialen met als belangrijkste uitgangspunten het verhogen van de veiligheid en bedrijfszekerheid. Het is een normensysteem dat kijkt naar de gehele levenscyclus van buisleidingen (ontwerp, gebruik en uit bedrijfsnamen). De normcommissie ressorteert onder de NEN Beleidscommissie “Energiewinning, energietransport en brandstoffen”.

Onder de auspiciën van de NEN is een serie normen gepubliceerd die een gevolg zijn van de al sinds geruime tijd gepraktiseerde zelfregulering in de buisleidingenbranche, zeker als het gaat over het transport van gevaarlijke stoffen.

De meest actuele versie is de NEN serie 3650:2020.

Deze normserie omvat normen voor de gehele levenscyclus van een buisleiding d.w.z. van ontwerp, gebruik tot en met de bedrijfsbeëindiging. De NEN 3650 serie bevat meer detail dan de internationale normen en sluit volledig aan bij de internationale buis leidingsysteemnormen zoals NEN-EN 1594 en ISO 13623.

De NEN serie 3650-2020 omvat de delen:

  • NEN 3650-1 Algemene eisen;
  • NEN 3650-2 Aanvullende eisen voor leidingen van staal;
  • NEN 3650-3 Aanvullende eisen voor leidingen van kunststof;
  • NEN 3650-4 Aanvullende eisen voor leidingen van beton;
  • NEN 3650-5 Aanvullende eisen voor leidingen van gietijzer

Daarnaast zijn er nog de volgende aanvullende eisen:

NEN 3651:2020 Aanvullende eisen voor buisleidingen in of nabij belangrijke waterstaatswerken.

De normen zijn tegen betaling te verkrijgen via NEN normen shop.

thema Normen