Kennisbank

Windturbines

Om de externe veiligheid van windturbines te berekenen heeft VELIN samen met overheidspartijen en verschillende marktpartijen de berekeningsmodule SAVE-W beschikbaar gesteld. Om gebruik te maken van de berekeningsmodule verwijzen wij u door naar de website www.save-w.nl. De berekeningsmodule is gebaseerd op het Handboek Risicozondering Windturbines (versie 3.1). Hieronder treft u aan enkele downloads over het rekenprogramma SAVE-W, het Handboek Risicozondering Windturbines (versie 3.1), bijlagen bij het Handboek en een aantal factsheets van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Online Rekenprogramma SAVE-W voor bepalen werpafstanden en plaatsgebonden risico Windturbines

Handboek Risico zonering Windturbines (versie 3.1)
Bijlage A Ongeval scenario's en faalstatistiek (versie 3.1)
Bijlage B Generieke Gegevens (versie 3.1)
Bijlage C Rekenmethodiek Werpafstanden en Trefkansen (versie 3.1)
Bijlage D Risicocriteria (versie 3.1)
Bijlage E Windturbines en veiligheid: locatieafweging (versie 3.1) 

Factsheets RVO 
RVO-039-1601-FS-DUZA Slagschaduw infoblad MR
RVO-040-1601 FS-DUZA Veiligheid infoblad MR
RVO-041-1601-FS-DUZA Vergunningen infoblad MR
RVO-042-1601-FS-DUZA Geluid infoblad MR
RVO-043-1601-FS-DUZA Procedures infoblad MR

Kennisdocumenten 
Rapport over de afstanden pijpleidingen en windturbines.
Een Belgische tool om de scheidingsafstanden bij windturbines uit te rekenen.

Verslagen klankbordgroep 
Verslag HRW 7-10-2015
Agenda HRW 18-01-2016
Verslag HRW 18-01-2016
Concept agenda HRW 12-04-2016